Nesměň Laudana vznikla na základě společné tvorby Michala Pustaye a Ivany Plaché.

   Oba mladí umělci se vyvíjeli několik let nezávisle na sobě inspirováni různými žánry, avšak společně začali působit teprve nedávno ...
   Skladby komponované s důrazem na zpěv jsou doprovázeny violončelem, kytarou, speciálně upravenými houslemi, laděnými sklenicemi a dalšími nástroji.

Interpreti vychází z poznání prastarých kultur, že zpěv představuje pojítko mezi pozemským a duchovním světem a vyvolává v interpretovi i posluchači harmonizující a léčebné účinky.

Tato hudba díky využití alikvótního zpěvu umožňuje posluchači vnímat nové rozměry v hudebním prožitku.

Zámek Volšovy Alikvótní zpěv je zvláštní vokální technika dovolující pěvci vědomě oddělovat a zvýrazňovat jednotlivé spektrální tóny tzv. „alikvóty“ od tónu základního, a tak vytvářet efekt vícehlasého zpěvu. Kořeny této techniky je možné nalézt v mnoha kulturách po celém světě. V současné době je alikvótní zpěv znám především z oblasti Mongolska a Sibiře. V devadesátých letech 20. století se objevili první průkopníci, kteří položili základy pro dnes již uznávaný pojem „Evropský alikvótní zpěv“.Laudanu Michala Pustaye a Ivany Plaché je možné slyšet převážně v čajovnách, příležitostně také v kostelech a v prostorách dobře akusticky znějících, kde se umocňuje výraznost alikvót a hloubka celého zážitku.Fotogalerie


Zpět na úvodní stránku